Kategoriarkiv: Nyheder

MÅLERAFLÆSNING 2018

Der vil de næste par uger blive omdelt selvaflæsningskort til de andelshavere, der befinder sig i området.  Til de andelshavere, der ikke træffes,  vil kortene blive tilsendt bopælen.

Sidste frist for aflæsning og indsendelse af kortet er 15. oktober 2018.

Der er opsat postkasse på Blommevej 8, hvori det udfyldte kort kan afleveres, eller benyt dig af selvbetjeningen her på hjemmesiden, hvor indberetning kan foretages.

Fortsat god sommer. ?

 

VANDTAB

Der er konstateret et unormalt stort vandforbrug om natten på Hjaletvej og i området vest herfor.
Derfor anmodes alle andelshavere til at være opmærksomme på eget forbrug.
Kontroller din vandmåler om der er forbrug når alle vandhaner er lukkede.

Du anmodes om at være opmærksom på våde pletter i rabatten og på vejen, hvor du færdes. Det kunne også skyldes et ledningsbrud.

På forhånd tak.

Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 9. juni 2018 kl. 1300 på Lille Johanneberg, Hjaletvej 51, Bakkebølle Strand, 4760  Vordingborg.

Indkaldelsen har været bekendtgjort på girokortet i januar 2018.

Alle dokumenter findes efter den 15. maj 2018 her på hjemmesiden under fanebladet VANDVÆRK / generalforsamling.

På gensyn.

Målerskift 2018

Der vil inden udgang af maj måned 2018 blive foretaget udskiftning af 101 gamle vandmålere hos udvalgte forbrugere på Hjaletvej og området øst herfor samt på Figenvej, Ferskenvej, Melonvej og Abrikosvej. Ved udskiftningen vil der blive foretaget aflæsning af både den gamle og den nye måler.

Man behøver ikke være til stede ved udskiftningen

Aflæsningerne vil sammen med oplysning om numre på målerne tilgå hver enkelt forbruger pr. brev i postkassen på adressen i Bakkebølle Strand.

Der er udsendt SMS med forvarsel til de forbrugere det drejer sig om.

Udskiftningen er omkostningfri for forbrugerne.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til mig på mail pl@bbstrandvand.dk
eller på telefon 2175 3942

Med venlig hilsen og ønsket om en rigtig fin sommer

peder lundgaard
kasserer

 

Ingen chloridazon

Som tidligere lovet iler vi med denne oplysning :

Vi har i dag  modtaget resultatet fra boringskontrollerne og der er ikke fundet noget chloridazon eller nedbrydningsprodukter herfra i vores vand.

Denne meddelelse er stærkt tilfredsstillende, da man på andre vandværker  i Vordingborg kommune  desværre ikke har modtaget samme tilfredsstillende returmelding om netop disse pesticider i drikkevandet.

Den fulde analyse er endnu ikke tilgængelig, men vil inden årets udgang kunne findes via link fra denne hjemmeside – se under fanebladet informationer / analyseresultater – hvor du finder alle analyser fra GEUS

peder lundgaard
kasserer

Valg af forbrugerrepræsentant

OBS! Der kan først afgives stemme fra og med mandag den 23. oktober 2017 kl.12.00.

Valg af forbrugerrepræsentanter.

Som kunde hos et af Vordingborg Forsynings vandselskaber, kan du få indflydelse på hvordan bestyrelserne i de 3 vandselskaber Vordingborg Vand A/S, Vordingborg Spildevand A/S og Vordingborg Rens A/S sammensættes fra og med 2018.

Vores kunder skal nemlig vælge 2 fælles forbrugerrepræsentanter og 2 suppleanter til de 3 selskabers nye bestyrelser, der tiltræder efter nytår.

Valget foregår i perioden fra mandag den 23. oktober kl. 12.00 til og med mandag den 6. november 2017 kl. 12.00.

Valget gennemføres som et elektronisk valg. Afgivelse af stemme vil kunne ske via et link på Forsyningens hjemmeside. Linket vil blive tilgængeligt fra og med den 23.10.2017 kl. 12.

Måleraflæsning 2017


Selvaflæsningskort er uddelt / udsendt.
Husk aflæsning af målere og indberetning af forbrug senest 15 OKT 2017
Efter denne dato vil vandværket foranstalte måleren aflæst mod gebyr på kr. 400,-. 

 

Pesticidrester i drikkevandsboringer

I øjeblikket registreres store mængder af chloridazon-desphenyl i flere drikkevandsboringer i Danmark. Chloridazon-desphenyl er et nedbrydningsprodukt af pesticidet Chloridazon, der er blevet brugt som ukrudtsmiddel ved dyrkning af roer, rødbeder og løg. Ukrudtsmidlet har været anvendt siden 1960’erne, men blev i 1996 ulovliggjort i Danmark. Fortidens synder kan dog være længe undervejs inden de indhenter os, og ender op i grundvandet.

Hverken Chloridazon eller chloridazon-desphenyl fremgår af den liste af pesticider, der på nuværende tidspunkt skal kontrolleres regelmæssigt. Derfor er der risiko for, at stofferne forekommer endnu flere steder end de allerede konstaterede.

Bestyrelsen har besluttet, at få kontrolleret vandet i vore 2 boringer og har den 28. august 2017 bestilt kontrolbesøg, som vil finde sted i November måned. Så snart resultatet af analysen foreligger, vil resultatet fremgå her på hjemmesiden.

peder lundgaard

 

Arbejde på ledningsnettet

Der vil fredag den 30. juni 2017 blive arbejdet på ledningsnettet på Kvædevej, hvorfor der i korte perioder vil forekomme lukning af vandforsyningen på Kvædevej og Pærevej.

Arbejdet pågår i forbindelse med sløjfning af stikledning til Kvædevej 20.

Peder Lundgaard
kasserer