Ustabil forsyning

På grund af arbejde på værket, vil der i forbindelse med udskiftning af en ventil, blive lukket for pumperne og derved blive skabt et ustabilt tryk på ledningsnettet.
Arbejdet vil pågå i morgen tirsdag den 1. Oktober 2019 mellem kl. 0900 – 1200.
Vi anmoder om alles forståelse og beklager evt. gener.

Måleraflæsning 2019

I september / oktober måned foretages i år den årlige måleraflæsning af din vandmåler ved vandværkets foranstaltning

I forbindelse med måleraflæsningen vil der blive foretaget eftersyn af målerbrønd, brønddæksel, måler og målerbrøndens placering.

Efter aflæsningen vil der blive lagt et brev i din postkasse med oplysning om aflæsningsresultatet, som danner grundlag for årsopgørelsen.

Vi forventer, at der er skabt let adgang til din målerbrønd, således aflæsningen kan foretages uden problemer.

På forhånd tak.

Stort forbrug i øst

08. Juli 2019
Forbug er atter normalt.
Desværre ingen oplysninger om årsag.

Alle ønskes en fortsat god sommer.

________

 

Der har i nogle dage været et uforklarligt stort forbrug et / nogle steder øst for Hjaletvej eller på  Figenvej, Melonvej, Ferskenvej og Abrikosvej.

Vi  vil derfor henstille til alle i området om at tjekke installationer og vandmåler for eventuelle fejl. Et toilet, hvori vandet løber hele tiden vil meget hurtigt få din vandregning til at eksplodere. Det samme vil en glemt åbentstående vandhane.

Der kan også være tale om et brud på ledningsnettet, hvorfor vi henstiller til alle om at være opmærksom på våde områder, når man færdes i området.

På forhånd tak for din medvirken.

Chlorthalonil-amidsulfonsyre

Som et af de første vandværker i Vordingborg Kommune har vi taget initiativ til at få testet vort vand for Chlorthalonil-amidsulfonsyre og resultatet er meget tilfredsstillende, idet prøven viste  indhold i vandet under 0,01 mikrogram/liter og dermed overholdes alle krav.

Generalforsamling 2019

HUSK – der afholdes ordinær generalforsamling lørdag den 15. juni 2019 kl. 1000 på Johanneberg, Hjaletvej.

Alle dokumenter findes her på hjemmesiden under faneblad Vandværk/Generalforsamling.

Vandtab – igen

Sidste nyt.

Til morgen den 23. december 2018 blev fejlen lokaliseret og vandtabet standset.

Bestyrelsen vil gerne ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nyt år 2019.

————-

Desværre har vi i dag konstateret et unormalt stort natligt vandforbrug i området Hjaletvej og vest herfor.

Det skyldes formentlig åbentstående vandhaner eller et toilet, hvori vandet løber.

Tjek dine vandinstalationer endnu engang, dermed spare du dig selv for en masse ærgelser og besvær.

Har du været i huset tirsdag den 18. december 2018 kan du have åbnet for vandet og glemt at lukke igen på grund af at der var lukket for vandforsyningen…

Der kan være tale om et ledningsbrud, og færdes du i området og finder vand på din vej, så beder vi om underretning.

På forhånd tak for din medvirken.

Vandforsyningen afbrydes

Vandforsyningen bliver afbrudt tirsdag den 18. december 2018 mellem kl. 0800 og 1600.

Afbrydelsen skyldes større vedligeholdelsesarbejde på værket, hvor der skal skiftes flere dele.

Mange vil efterfølgende opleve at vandet er uklart, misfarvet eller rødbrunt og med små partikler i vandet. Vandet kan også smage en smule metallisk. Dette skyldes løsrevne belægninger i vandledningerne. Misfarvningen er forbigående, og vandet er ikke sundhedsfarligt. Et godt råd er at lade vandhanerne løbe, indtil vandet er klart igen. Det tager normalt blot nogle få minutter.
Husk efterfølgende at rense vandhanernes filtre, da meget af de løsrevne belægninger samles her.

Vi beklager ulejligheden, men arbejdet på værket skal udføres og vi takker på forhånd for alles tålmodighed.

Uregelmæssig vandforsyning

Som meddelt via vor SMS service har vi fortsat problemer med at opretholde en stabil forsyning. Fejlen er fortsat ikke lokaliseret, selvom de bedste folk har kæmpet for at finde fejlen.
Problemet forsøges indkredset, men vil formentlig ikke blive løst før en gang i næste uge. ( 49 )

Vi beklager meget denne ulempe for alle og håber på forståelse.

Til oplysning har vi netop modtaget analyseresultat af vandkvaliteten, og den er uden bemærkninger og tip top.  Analysen var meget omfattende, efter kommunen har strammet kravene til omfanget af analyser.

VANDTAB / LEDNINGSBRUD

SIDSTE NYT    22/11-18

Revne i hovedledningen på Kastaniegårdsvej fundet. Skaden udbedret og ledningen sikret. Mange dages eftersøgninger er overstået for denne gang. Undskyld og tak for tålmodighed til de  forbrugere, der har været ramt af kortvarige afbrydelser

———————————

Der er udsendt sms alarm om et unormalt stort vandforbrug om natten i området øst for vandværket.

Derfor anmodes alle i området om, at foretage kontrol af vandinstallationen . Luk for alle vandhaner og se derefter om der er vandforbrug ved at kontrollere vandmåleren.

Der vil forekomme kortvarige afbrydelser i vandforsyningen hos andelshaverne i området under vandværkets arbejde med at finde frem til årsagen til vandtabet.

Ser du vand på eller ved din vej, som normalt ikke ses på stedet, så underret vandværket.

På forhånd tak for hjælpen.

 

 

MÅLERAFLÆSNING 2018

Der vil de næste par uger blive omdelt selvaflæsningskort til de andelshavere, der befinder sig i området.  Til de andelshavere, der ikke træffes,  vil kortene blive tilsendt bopælen.

Sidste frist for aflæsning og indsendelse af kortet er 15. oktober 2018.

Der er opsat postkasse på Blommevej 8, hvori det udfyldte kort kan afleveres, eller benyt dig af selvbetjeningen her på hjemmesiden, hvor indberetning kan foretages.

Fortsat god sommer. ?