SMS – Tilmeld / Afmeld

Her har du mulighed for at tilmelde eller afmelde dig SMS – tjenesten, som vi anvender til at holde dig orienteret om stort og småt fra vandværket.
Du kan også vælge at lægge flere telefonnumre ind i systemet , såfremt du mener at flere kan have brug for at få underretning fra vandværket.  [ familiemedlemmer, lejere, e.a. ] Blandt meget andet vil du få underretninger om ledningsbrud, lukninger i forbindelse med planlagt renovering og gravearbejde, evt. forurening, målere udtaget til stikprøvekontrol, indkaldelse til generalforsamling o.m.a.

For at foretage til- og frameldinger skal der bruges et kodeord, som automatisk tilgår dig som en SMS på din mobiltelefon, under opdateringen.