Forfatterarkiv: Peder Lundgaard

Vandafbrydelse

Fredag den 20. november 2020 mellem kl. 0800 og kl. 1100 vil der blive lukket for vandforsyningen til alle.

Dette skyldes CERIUS, som på grund af nødvendigt arbejde på ledningsnettet vil afbryde el-forsyningen til ca. 100 forbrugere i vort forsyningsområde – herunder desværre også til Vandværket.

HUSK at rense alle dine vandhaner når du atter har vand.

 

Måleraflæsning 2020

I september / oktober måned foretages i år den årlige måleraflæsning af din vandmåler af bestyrelsen.

I forbindelse med måleraflæsningen vil der blive foretaget eftersyn af målerbrønd, brønddæksel og måler.

Efter aflæsningen vil der blive lagt et brev i din postkasse med oplysning om aflæsningsresultatet, som danner grundlag for årsopgørelsen.

Vi forventer, at der er skabt let adgang til din målerbrønd, således aflæsningen kan foretages uden problemer.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til aflæsningen, er du som sædvanlig altid velkommen til at kontakte os.

På forhånd tak for din medvirken. 

Bestyrelsen

Ekstraordinært stort vandforbrug

Her til morgen er der konstateret et større vandtab et sted vest for vandværket – området begrænset af alle veje vest for Hjaletvej med undtagelse af Melonvej med tilstødende veje. Vi har forgøves søgt at lokalisere et brud på  ledningsnettet, men i skrivende stund uden held. Vi arbejder fortsat på at lokalisere årsagen.

Kontrollér dine vandindstalationer og ser du på din vej rundt i området noget mistænkeligt vand i rabatten så ring blot til vandværket på tlf. 21353942.

Såfremt årsagen til det ekstraordinære store vandforbrug ikke findes i dag, vil der i aften og nat forekomme kortvarige afbrydelser  i vandforsyningen under vort forsøg på at lokalisere et eventuelt brud på forsyningsledningen.

COVID-19

Bestyrelsen forventer en udvielse af antal personer, der må forsamles og har derfor valgt at fastholde tid og sted for afholdelse af generalforsamlingen.

Der er indkaldt til generalforsamlingen første gang i december 2019 ( samtidig med årsopgørelsen), på hjemmesiden i maj måned i år og endenlig er der udsendt sms i dag.

I tilfælde af begrænsningerne for antal personer, der må forsamles,  fortsætter med nuværende antal udsendes ny sms.

 

Generalforsamling 2020

HUSK der er indkaldt til ordinær generalforsamling på Johanneberg, Hjaletvej 51, lørdag den 13. juni 2020 kl. 1000.

Alle dokumenter til generalforsamlingen findes her på hjemmesiden under fanebladet Vandværk/generalforsamling.

På gensyn.

Større vandtab

Her til morgen er der konstateret et større vandtab et sted øst for vandværket – området begrænset af alle veje øst for Hjaletvej og Melonvej med tilstødende veje. Vi har forgøves søgt at lokalisere et brud på  ledningsnettet, men i skrivende stund uden held. Vi arbejder fortsat på at lokalisere bruddet.

Man vil i formiddag opleve kortere afbrydelser i vandforsyningen medens vi søger. Har du på din vej rundt i området set noget mistænkeligt vand i rabatten så ring blot til vandværket på tlf. 21353942.

 

Ustabil forsyning

På grund af arbejde på værket, vil der i forbindelse med udskiftning af en ventil, blive lukket for pumperne og derved blive skabt et ustabilt tryk på ledningsnettet.
Arbejdet vil pågå i morgen tirsdag den 1. Oktober 2019 mellem kl. 0900 – 1200.
Vi anmoder om alles forståelse og beklager evt. gener.

Måleraflæsning 2019

I september / oktober måned foretages i år den årlige måleraflæsning af din vandmåler ved vandværkets foranstaltning

I forbindelse med måleraflæsningen vil der blive foretaget eftersyn af målerbrønd, brønddæksel, måler og målerbrøndens placering.

Efter aflæsningen vil der blive lagt et brev i din postkasse med oplysning om aflæsningsresultatet, som danner grundlag for årsopgørelsen.

Vi forventer, at der er skabt let adgang til din målerbrønd, således aflæsningen kan foretages uden problemer.

På forhånd tak.

Stort forbrug i øst

08. Juli 2019
Forbug er atter normalt.
Desværre ingen oplysninger om årsag.

Alle ønskes en fortsat god sommer.

________

 

Der har i nogle dage været et uforklarligt stort forbrug et / nogle steder øst for Hjaletvej eller på  Figenvej, Melonvej, Ferskenvej og Abrikosvej.

Vi  vil derfor henstille til alle i området om at tjekke installationer og vandmåler for eventuelle fejl. Et toilet, hvori vandet løber hele tiden vil meget hurtigt få din vandregning til at eksplodere. Det samme vil en glemt åbentstående vandhane.

Der kan også være tale om et brud på ledningsnettet, hvorfor vi henstiller til alle om at være opmærksom på våde områder, når man færdes i området.

På forhånd tak for din medvirken.

Chlorthalonil-amidsulfonsyre

Som et af de første vandværker i Vordingborg Kommune har vi taget initiativ til at få testet vort vand for Chlorthalonil-amidsulfonsyre og resultatet er meget tilfredsstillende, idet prøven viste  indhold i vandet under 0,01 mikrogram/liter og dermed overholdes alle krav.