Måleraflæsning 2020

I september / oktober måned foretages i år den årlige måleraflæsning af din vandmåler af bestyrelsen.

I forbindelse med måleraflæsningen vil der blive foretaget eftersyn af målerbrønd, brønddæksel og måler.

Efter aflæsningen vil der blive lagt et brev i din postkasse med oplysning om aflæsningsresultatet, som danner grundlag for årsopgørelsen.

Vi forventer, at der er skabt let adgang til din målerbrønd, således aflæsningen kan foretages uden problemer.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til aflæsningen, er du som sædvanlig altid velkommen til at kontakte os.

På forhånd tak for din medvirken. 

Bestyrelsen