Måleraflæsning 2017


Selvaflæsningskort er uddelt / udsendt.
Husk aflæsning af målere og indberetning af forbrug senest 15 OKT 2017
Efter denne dato vil vandværket foranstalte måleren aflæst mod gebyr på kr. 400,-.