Nye vandmålerbrønde

I oktober måned starter arbejdet med udskiftning af ALLE vandmålere.
Elektroniske målere vil blive installeret hos alle.

Derfor vil der i juni måned blive påbegyndt udskiftning af 28 ældre målerbrønde, som er for små og ikke har plads til de nye målere.

Ejerne af disse målerbrønde vil blive underretet via vor SMS service.
Har du spørgsmål til ovenstående – kontakt Peder på tlf. 21753942.

VVS firma Lars Nielsen vil forestå begge opgaver.

Vandværket afholder alle udgifterne til disse arbejder.