Ustabil forsyning

På grund af arbejde på værket, vil der i forbindelse med udskiftning af en ventil, blive lukket for pumperne og derved blive skabt et ustabilt tryk på ledningsnettet.
Arbejdet vil pågå i morgen tirsdag den 1. Oktober 2019 mellem kl. 0900 – 1200.
Vi anmoder om alles forståelse og beklager evt. gener.