VANDTAB

Der er konstateret et unormalt stort vandforbrug om natten på Hjaletvej og i området vest herfor.
Derfor anmodes alle andelshavere til at være opmærksomme på eget forbrug.
Kontroller din vandmåler om der er forbrug når alle vandhaner er lukkede.

Du anmodes om at være opmærksom på våde pletter i rabatten og på vejen, hvor du færdes. Det kunne også skyldes et ledningsbrud.

På forhånd tak.