Brud på vandledning ved Ørnehøj

Søndag den 27- Juli 2014 kl. 0700 er der konstateret et større brud på ledningsnettet ved Ørnehøj. 

Hvis du har formidsket  tryk på vandet  / intet vand  i din vandhane skyldes det formentlig denne hændelse.

Der er rekvireret hjælp.

Tak for din tålmodighed.

Venlig hilsen

dit vandværk.