Ny Vandforsyningsplan vedtaget.

Kommunalbestyrelsen her på sit møde den 26. juni 2014 vedtaget ny Vandforsyningsplan for kummunen gældende for 2014 – 2017

Der var indkommet 21 høringssvar til planforslaget.

Bakkebølle Strand Vandværks høringssvar  har givet anledning til nogle rettelser i planen, men forslaget om levering af vand på økonomisk rimelige vilkår blev ikke efterkommet.

Bemærkninger til planforslaget er samlet i en hvidbog og indeholder administrationens udtalelse til bemærkningerne og indstilling til politisk behandling.

Bemærkninger om faktuelle rettelser til planforslaget er samlet i hvidbog-rettelser med kommentarer fra administrationen.