Generalforsamling 2015

Så er det snart tid til generalforsamling.

Der udsendes indkaldelse og dagsorden den 16. maj 2015.

Samtidig indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling.

Begge generalforsamlinger af holdes den 20. juni 2015.

Se nærmere under fanebladet Generalforsamling.