Lukning for levering af vand

Torsdag den 16. april 2015 blev der lukket for vandet til andelshaverne øst for vandværket i tiden mellem kl. 0800 og kl. 1600.
Ændring af rørføring gjorde det nødvendigt at afbryde vandforsyningen.
Desværre var weebmaster bortrejst i 3 uger uden computer og diverse kodeord, hvorfor denne hjemmeside ikke blev opdateret om lukningen.
Dette vil ikke sket for fremtiden, idet der er truffet foranstaltninger til at imødegå noget sådan.

I bestyrelsen håber vi ikke, at nogen andelshaver for alvor blev generet af lukningen.

Der blev udsendt SMS til alle tilmeldt denne service ligesom Kastaniegården og Ørnehøj blev kontaktet direkte.