Ledningsbrud

Så er der konstateret vandtab igen.
På vores overvågningsanlæg kan vi konstatere, at der forsvinder vand i ubehagelig stor mængde konstant.
Torsdag den 18. september 2014 kl, 0900 og 3 timer frem, vil der pågå undersøgelser af ledningsnettet vest for Hjaletvej. Der vil forekomme mindre afbrydelser i vandforsyningen, da vi vil lukke for vandet for een vej ad gangen i 10 – 15 min.

Vi håber på den måde at finde frem til det brud, som findes i området.

På forhånd tak for jeres tålmodighed.

FORTSAT  –  Vi har lokaliseret bruddet til Hindbærvej.

Efter aftale med beboerne vil der blive lukket for vandet til Hindbærvej hver nat mellem
kl. 2230 / 0700 indtil mandag den  22. september 2014 hvor en nærmere undersøgelse vil finde sted for at finde frem til det nøjagtige sted på vejen, hvor der er brud.

Rigtig god weekend.