Måleraflæsningen er slut.

 

Aflæsning af vandmålerene er indberettet af andelshaverne dels via hjemmesiden og dels via aflevering / indsendelse af de udsendte selvaflæsningskort.
Aflæsning  af 27  målere var ikke indberettet inden den 15. OKT 2014.
Indberetning til kommunen om vandforbruget skal være foretaget inden den 4. NOV 2014, hvorfor bestyrelsen  har foranstaltet aflæsning af resterende målere den 26. OKT 2014.

Gebyr for manglende aflæsning vil blive pålagt førstkommende afregning.