MÅLERAFLÆSNING 2016

Der vil de næste par uger blive omdelt selvaflæsningskort til de andelshavere, der befinder sig i området.  Til de andelshavere, der ikke træffes,  vil kortene blive tilsendt bopælen.

Sidste frist for aflæsning og indsendelse af kortet er 15. oktober 2016.

Som noget nyt, vil der på selvaflæsningskortet fremgå den sidste aflæsning ( 2015 ) og det forventede forbrug siden sidste aflæsning.

Der er opsat postkasse på Blommevej 8, hvori det udfyldte kort kan afleveres, eller benyt dig af selvbetjeningen her på hjemmesiden, hvor indberetning kan foretages.

Fortsat god sommer.