MÅLERAFLÆSNING 2016

Der er i dag torsdag den 29. september 2016 udsendt service SMS til alle andelshavere med oplysning om sidste frist for indsendelse af måleraflæsning.

HUSK :  15. Oktober 2016 er sidste frist.

I tilfælde af manglende indberetning, vil bestyrelsen foranledige, at der blive foretaget aflæsning og der vil, som anført i takstbladet, blive opkrævet 400,oo kr. i gebyr.