Generalforsamling 2016

Der vil i midten af maj måned blive indkaldt til årets generalforsamling,
der afholdes den 11. juni 2016 kl. 1000 på “Johanneberg”.
Alt vedrørende generalforsamlingen vil meget snart blive tilgængeligt her på hjemmesiden og der vil blive udsendt skriftlig indkaldelse samt foretaget indkaldelse via sms.

Værtsparret Inge og Per stiller lokale til rådighed og vandværket sørger for en forfriskning.

Bestyrelsen glæder sig til at se rigtig mange andelshavere.

på gensyn.