Vandtab – igen

Sidste nyt.

Til morgen den 23. december 2018 blev fejlen lokaliseret og vandtabet standset.

Bestyrelsen vil gerne ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nyt år 2019.

————-

Desværre har vi i dag konstateret et unormalt stort natligt vandforbrug i området Hjaletvej og vest herfor.

Det skyldes formentlig åbentstående vandhaner eller et toilet, hvori vandet løber.

Tjek dine vandinstalationer endnu engang, dermed spare du dig selv for en masse ærgelser og besvær.

Har du været i huset tirsdag den 18. december 2018 kan du have åbnet for vandet og glemt at lukke igen på grund af at der var lukket for vandforsyningen…

Der kan være tale om et ledningsbrud, og færdes du i området og finder vand på din vej, så beder vi om underretning.

På forhånd tak for din medvirken.

Vandforsyningen afbrydes

Vandforsyningen bliver afbrudt tirsdag den 18. december 2018 mellem kl. 0800 og 1600.

Afbrydelsen skyldes større vedligeholdelsesarbejde på værket, hvor der skal skiftes flere dele.

Mange vil efterfølgende opleve at vandet er uklart, misfarvet eller rødbrunt og med små partikler i vandet. Vandet kan også smage en smule metallisk. Dette skyldes løsrevne belægninger i vandledningerne. Misfarvningen er forbigående, og vandet er ikke sundhedsfarligt. Et godt råd er at lade vandhanerne løbe, indtil vandet er klart igen. Det tager normalt blot nogle få minutter.
Husk efterfølgende at rense vandhanernes filtre, da meget af de løsrevne belægninger samles her.

Vi beklager ulejligheden, men arbejdet på værket skal udføres og vi takker på forhånd for alles tålmodighed.

Uregelmæssig vandforsyning

Som meddelt via vor SMS service har vi fortsat problemer med at opretholde en stabil forsyning. Fejlen er fortsat ikke lokaliseret, selvom de bedste folk har kæmpet for at finde fejlen.
Problemet forsøges indkredset, men vil formentlig ikke blive løst før en gang i næste uge. ( 49 )

Vi beklager meget denne ulempe for alle og håber på forståelse.

Til oplysning har vi netop modtaget analyseresultat af vandkvaliteten, og den er uden bemærkninger og tip top.  Analysen var meget omfattende, efter kommunen har strammet kravene til omfanget af analyser.

VANDTAB / LEDNINGSBRUD

SIDSTE NYT    22/11-18

Revne i hovedledningen på Kastaniegårdsvej fundet. Skaden udbedret og ledningen sikret. Mange dages eftersøgninger er overstået for denne gang. Undskyld og tak for tålmodighed til de  forbrugere, der har været ramt af kortvarige afbrydelser

———————————

Der er udsendt sms alarm om et unormalt stort vandforbrug om natten i området øst for vandværket.

Derfor anmodes alle i området om, at foretage kontrol af vandinstallationen . Luk for alle vandhaner og se derefter om der er vandforbrug ved at kontrollere vandmåleren.

Der vil forekomme kortvarige afbrydelser i vandforsyningen hos andelshaverne i området under vandværkets arbejde med at finde frem til årsagen til vandtabet.

Ser du vand på eller ved din vej, som normalt ikke ses på stedet, så underret vandværket.

På forhånd tak for hjælpen.

 

 

MÅLERAFLÆSNING 2018

Der vil de næste par uger blive omdelt selvaflæsningskort til de andelshavere, der befinder sig i området.  Til de andelshavere, der ikke træffes,  vil kortene blive tilsendt bopælen.

Sidste frist for aflæsning og indsendelse af kortet er 15. oktober 2018.

Der er opsat postkasse på Blommevej 8, hvori det udfyldte kort kan afleveres, eller benyt dig af selvbetjeningen her på hjemmesiden, hvor indberetning kan foretages.

Fortsat god sommer. ?

 

VANDTAB

Der er konstateret et unormalt stort vandforbrug om natten på Hjaletvej og i området vest herfor.
Derfor anmodes alle andelshavere til at være opmærksomme på eget forbrug.
Kontroller din vandmåler om der er forbrug når alle vandhaner er lukkede.

Du anmodes om at være opmærksom på våde pletter i rabatten og på vejen, hvor du færdes. Det kunne også skyldes et ledningsbrud.

På forhånd tak.

Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 9. juni 2018 kl. 1300 på Lille Johanneberg, Hjaletvej 51, Bakkebølle Strand, 4760  Vordingborg.

Indkaldelsen har været bekendtgjort på girokortet i januar 2018.

Alle dokumenter findes efter den 15. maj 2018 her på hjemmesiden under fanebladet VANDVÆRK / generalforsamling.

På gensyn.

Målerskift 2018

Der vil inden udgang af maj måned 2018 blive foretaget udskiftning af 101 gamle vandmålere hos udvalgte forbrugere på Hjaletvej og området øst herfor samt på Figenvej, Ferskenvej, Melonvej og Abrikosvej. Ved udskiftningen vil der blive foretaget aflæsning af både den gamle og den nye måler.

Man behøver ikke være til stede ved udskiftningen

Aflæsningerne vil sammen med oplysning om numre på målerne tilgå hver enkelt forbruger pr. brev i postkassen på adressen i Bakkebølle Strand.

Der er udsendt SMS med forvarsel til de forbrugere det drejer sig om.

Udskiftningen er omkostningfri for forbrugerne.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til mig på mail pl@bbstrandvand.dk
eller på telefon 2175 3942

Med venlig hilsen og ønsket om en rigtig fin sommer

peder lundgaard
kasserer

 

Ingen chloridazon

Som tidligere lovet iler vi med denne oplysning :

Vi har i dag  modtaget resultatet fra boringskontrollerne og der er ikke fundet noget chloridazon eller nedbrydningsprodukter herfra i vores vand.

Denne meddelelse er stærkt tilfredsstillende, da man på andre vandværker  i Vordingborg kommune  desværre ikke har modtaget samme tilfredsstillende returmelding om netop disse pesticider i drikkevandet.

Den fulde analyse er endnu ikke tilgængelig, men vil inden årets udgang kunne findes via link fra denne hjemmeside – se under fanebladet informationer / analyseresultater – hvor du finder alle analyser fra GEUS

peder lundgaard
kasserer