Generalforsamling

 

Indkaldelse til generalforsamling  (2014)  (2015)  (2016) (2017 (2018)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling  ( 2015)  (2018)

Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen i  ( 2014)  (2015) (2016)  (2017)  (2018)

Årsrapport for  (2013)  (2014)  (2015) (2016 (2017)

Budget for  ( 2015)  ( 2016)  (2017) (2018) (2019)

Investeringsplan  ( 2015) (2017) (2018) (2019)

Takstblad  (2014)  ( 2015)  ( 2016)  (2017) (2018)  (2019)

Forslag til vedtægtsændringer  (2015) (2018)

Referat  af generalforsamlingen  ( 2014)   (2015)  (2016) (2017) (2018)