Ledningsbrud på Ferskenvej ud for nr. 12

Der er konstateret kæmpe vandtab i området øst for Hjaletvej. Dette skyldes ledningsbrud på Ferskenvej ud for nr. 12. For at begrænse vandtabet er det derfor nødvendigt at lukke for vandforsyningen til alle på Ferskenvej, og til Hjaletvej 28, 33, 34 og 45 indtil lækagen er udbedret. Nærmere følger.

Sidste :

Det er blevet besluttet at åbne for vandet kl. 1700 til kl. 1900 og igen mandag morgen kl- 0700 – hvorefter vandforsyningen vil være uregelmæssig resten af mandagen.