Vandafbrydelse

Fredag den 20. november 2020 mellem kl. 0800 og kl. 1100 vil der blive lukket for vandforsyningen til alle.

Dette skyldes CERIUS, som på grund af nødvendigt arbejde på ledningsnettet vil afbryde el-forsyningen til ca. 100 forbrugere i vort forsyningsområde – herunder desværre også til Vandværket.

HUSK at rense alle dine vandhaner når du atter har vand.