Udskiftning af gamle vandmålere

Bestyrelsen har på sit sidste møde besluttet, at inden årsskiftet 2014 / 2015 vil 12 ældre vandmålere blive udskiftet.
Det drejer sig om 9 målere på Frugthaven og 3 målere på Figenvej.

Der er herefter i 2014 blevet udskiftet i alt    ældre målere og arbejdet med udskiftning af de ældste målere vil fortsætte i 2015.