Unaturligt merforbrug øst for Hjaletvej

Der er de sidste 3 nætter konstateret et konstant overforbrug i området øst  for Hjaletvej plus Figenvej, Ferskenvej, Abrikosvej og Melonvej.
Tjek dit hus for utætte vandledninger, vandhaner, toiletter og målerbrønde og meget gerne hold øje med våd / fugtig jord på din vej rundt i området.

På forhånd tak for din medvirken