Ingen chloridazon

Som tidligere lovet iler vi med denne oplysning :

Vi har i dag  modtaget resultatet fra boringskontrollerne og der er ikke fundet noget chloridazon eller nedbrydningsprodukter herfra i vores vand.

Denne meddelelse er stærkt tilfredsstillende, da man på andre vandværker  i Vordingborg kommune  desværre ikke har modtaget samme tilfredsstillende returmelding om netop disse pesticider i drikkevandet.

Den fulde analyse er endnu ikke tilgængelig, men vil inden årets udgang kunne findes via link fra denne hjemmeside – se under fanebladet informationer / analyseresultater – hvor du finder alle analyser fra GEUS

peder lundgaard
kasserer