Målerskift 2018

Der vil inden udgang af maj måned 2018 blive foretaget udskiftning af 101 gamle vandmålere hos udvalgte forbrugere på Hjaletvej og området øst herfor samt på Figenvej, Ferskenvej, Melonvej og Abrikosvej. Ved udskiftningen vil der blive foretaget aflæsning af både den gamle og den nye måler.

Man behøver ikke være til stede ved udskiftningen

Aflæsningerne vil sammen med oplysning om numre på målerne tilgå hver enkelt forbruger pr. brev i postkassen på adressen i Bakkebølle Strand.

Der er udsendt SMS med forvarsel til de forbrugere det drejer sig om.

Udskiftningen er omkostningfri for forbrugerne.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til mig på mail pl@bbstrandvand.dk
eller på telefon 2175 3942

Med venlig hilsen og ønsket om en rigtig fin sommer

peder lundgaard
kasserer