Måleraflæsning 2019

I september / oktober måned foretages i år den årlige måleraflæsning af din vandmåler ved vandværkets foranstaltning

I forbindelse med måleraflæsningen vil der blive foretaget eftersyn af målerbrønd, brønddæksel, måler og målerbrøndens placering.

Efter aflæsningen vil der blive lagt et brev i din postkasse med oplysning om aflæsningsresultatet, som danner grundlag for årsopgørelsen.

Vi forventer, at der er skabt let adgang til din målerbrønd, således aflæsningen kan foretages uden problemer.

På forhånd tak.