Måleraflæsning 2021 og analyseresultater af drikkevandet

Så er måleraflæsning for 2021 tilendebragt. Igen i år har bestyrelsen forestået aflæsningen og formentlig for sidste gang. Der er blevet lagt  aflæsningsedler i din postkasse ved huset/grunden i Bakkebølle Strand. Har du spørgsmål til aflæsningen eller andet spørgsmål om drikkevandet er du altid velkommen til at kontrakte bestyrelsen. Drikkevandet lige nu er i topform og ved seneste kontrol blev hårdheden på vandet målt til 19 dH. Alle analysresultater finder du her ;  https://bbstrandvand.dk/analyseresultater/