Målerudskiftning

Så påbegyndes udskiftning af alle vandmålerne.

Vi påregner at være færdige senest den 15. November 2022.
Når måleren er udskiftet vil der blive lagt skrivelse i din postkassen med diverse oplysninger om bl.a. aflæsning af gammel og ny måler samt målernumre.
Vi vil efterlade hanerne i samme stilling, som vi fandt dem i inden udskiftningen.

Ny måler vil være elektronisk model Multical 21 fra Kamstrup.
Måleren kan aflæses af vandværket under forbikørsel og vil lette arbejdet for os alle. Måleren kan også aflæses i målerbrønden.
Måleren kan ikke aflæses via internettet.

Ovenstående er ensbetydende med, at aflæsning af vandmålerne i år foretages samtidg med udskiftningen og fremadrettet vil vandværket forestå aflæsning af målerne.

Evt. spørgsmål om udskiftningen og om måleren kan rettes til vandværket på tlf. 21753942.