Større vandtab

Her til morgen er der konstateret et større vandtab et sted øst for vandværket – området begrænset af alle veje øst for Hjaletvej og Melonvej med tilstødende veje. Vi har forgøves søgt at lokalisere et brud på  ledningsnettet, men i skrivende stund uden held. Vi arbejder fortsat på at lokalisere bruddet.

Man vil i formiddag opleve kortere afbrydelser i vandforsyningen medens vi søger. Har du på din vej rundt i området set noget mistænkeligt vand i rabatten så ring blot til vandværket på tlf. 21353942.