VANDTAB / LEDNINGSBRUD

SIDSTE NYT    22/11-18

Revne i hovedledningen på Kastaniegårdsvej fundet. Skaden udbedret og ledningen sikret. Mange dages eftersøgninger er overstået for denne gang. Undskyld og tak for tålmodighed til de  forbrugere, der har været ramt af kortvarige afbrydelser

———————————

Der er udsendt sms alarm om et unormalt stort vandforbrug om natten i området øst for vandværket.

Derfor anmodes alle i området om, at foretage kontrol af vandinstallationen . Luk for alle vandhaner og se derefter om der er vandforbrug ved at kontrollere vandmåleren.

Der vil forekomme kortvarige afbrydelser i vandforsyningen hos andelshaverne i området under vandværkets arbejde med at finde frem til årsagen til vandtabet.

Ser du vand på eller ved din vej, som normalt ikke ses på stedet, så underret vandværket.

På forhånd tak for hjælpen.