Forfatterarkiv: Peder Lundgaard

Generalforsamling 2021

HUSK der er indkaldt til ordinær generalforsamling på Johanneberg, Hjaletvej 51, Bakkebølle Strand, 4760  Vordingborg, lørdag den 12. juni 2021 kl. 1300.

Alle dokumenter til generalforsamlingen findes her på hjemmesiden under fanebladet Vandværk/generalforsamling.

På gensyn

Kæmpe vandforbrug. HJÆLP

Der er i øjeblikket et kæmpe vandforbrug i området begrænset til Melonvej, Figenvej, Ferskenvej, Abrikosvej, Hjaletvej og alle veje øst herfor. Vandværkets pumper kan ikke følge med forbruget. Alle opfordres til at kontrollere vand instalationer og målerbrønde.
Der vil i periodder være afbrudt for vandforsyningen under eftersøgningen af lækagen.

Kontakt telefon 21753942 ( peder lundgaard)

SIDSTE : Lækage fundet. Frostsprængt udendørshane….

Vinteren 2020-2021

Vinteren nærmer sig og hvis du forlader din ejendom i længere tid så er det en god ide at lukke for vandet ved stophanen eller endnu bedre ved  ventilen før vandmåleren i målerbrønden.  Den sikreste metode er at blæse rørerne fri for vand. Således undgår man ubehagelige oplevelser med sprængte vandrør. 

Alle ønskes en glædelig jul og et godt nyt år 2021, som jo nok kommer til at stå i coronaens tegn megen af tiden. 

 

Vandafbrydelse

Fredag den 20. november 2020 mellem kl. 0800 og kl. 1100 vil der blive lukket for vandforsyningen til alle.

Dette skyldes CERIUS, som på grund af nødvendigt arbejde på ledningsnettet vil afbryde el-forsyningen til ca. 100 forbrugere i vort forsyningsområde – herunder desværre også til Vandværket.

HUSK at rense alle dine vandhaner når du atter har vand.

 

Måleraflæsning 2020

I september / oktober måned foretages i år den årlige måleraflæsning af din vandmåler af bestyrelsen.

I forbindelse med måleraflæsningen vil der blive foretaget eftersyn af målerbrønd, brønddæksel og måler.

Efter aflæsningen vil der blive lagt et brev i din postkasse med oplysning om aflæsningsresultatet, som danner grundlag for årsopgørelsen.

Vi forventer, at der er skabt let adgang til din målerbrønd, således aflæsningen kan foretages uden problemer.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til aflæsningen, er du som sædvanlig altid velkommen til at kontakte os.

På forhånd tak for din medvirken. 

Bestyrelsen

Ekstraordinært stort vandforbrug

Her til morgen er der konstateret et større vandtab et sted vest for vandværket – området begrænset af alle veje vest for Hjaletvej med undtagelse af Melonvej med tilstødende veje. Vi har forgøves søgt at lokalisere et brud på  ledningsnettet, men i skrivende stund uden held. Vi arbejder fortsat på at lokalisere årsagen.

Kontrollér dine vandindstalationer og ser du på din vej rundt i området noget mistænkeligt vand i rabatten så ring blot til vandværket på tlf. 21353942.

Såfremt årsagen til det ekstraordinære store vandforbrug ikke findes i dag, vil der i aften og nat forekomme kortvarige afbrydelser  i vandforsyningen under vort forsøg på at lokalisere et eventuelt brud på forsyningsledningen.

COVID-19

Bestyrelsen forventer en udvielse af antal personer, der må forsamles og har derfor valgt at fastholde tid og sted for afholdelse af generalforsamlingen.

Der er indkaldt til generalforsamlingen første gang i december 2019 ( samtidig med årsopgørelsen), på hjemmesiden i maj måned i år og endenlig er der udsendt sms i dag.

I tilfælde af begrænsningerne for antal personer, der må forsamles,  fortsætter med nuværende antal udsendes ny sms.

 

Generalforsamling 2020

HUSK der er indkaldt til ordinær generalforsamling på Johanneberg, Hjaletvej 51, lørdag den 13. juni 2020 kl. 1000.

Alle dokumenter til generalforsamlingen findes her på hjemmesiden under fanebladet Vandværk/generalforsamling.

På gensyn.

Større vandtab

Her til morgen er der konstateret et større vandtab et sted øst for vandværket – området begrænset af alle veje øst for Hjaletvej og Melonvej med tilstødende veje. Vi har forgøves søgt at lokalisere et brud på  ledningsnettet, men i skrivende stund uden held. Vi arbejder fortsat på at lokalisere bruddet.

Man vil i formiddag opleve kortere afbrydelser i vandforsyningen medens vi søger. Har du på din vej rundt i området set noget mistænkeligt vand i rabatten så ring blot til vandværket på tlf. 21353942.

 

Ustabil forsyning

På grund af arbejde på værket, vil der i forbindelse med udskiftning af en ventil, blive lukket for pumperne og derved blive skabt et ustabilt tryk på ledningsnettet.
Arbejdet vil pågå i morgen tirsdag den 1. Oktober 2019 mellem kl. 0900 – 1200.
Vi anmoder om alles forståelse og beklager evt. gener.