Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 9. juni 2018 kl. 1300 på Lille Johanneberg, Hjaletvej 51, Bakkebølle Strand, 4760  Vordingborg.

Indkaldelsen har været bekendtgjort på girokortet i januar 2018.

Alle dokumenter findes efter den 15. maj 2018 her på hjemmesiden under fanebladet VANDVÆRK / generalforsamling.

På gensyn.