Kort over ledningsnettet

Et interaktivt kort over vandværkets forsyningsnet findes nu på hjemmesiden under fanebladet Informationer / ledningsnet.