Målerskift november 2016

35 andelshavere vil i løbet af november måned få udskiftet deres vandmåler da målerne er blevet for gamle. 6 Andelshavere vil samtidig få udskiftet deres målerbrønd, da den nuværende brønd er for smal. Alle udgifter afholdes af vandværket.  De berørte andelshavere er blevet underrettet via vor SMS tjeneste.