Udskiftning af vandmåler april / maj 2017

Der vil inden udgang af maj måned 2017 blive foretaget udskiftning af 66 gamle vandmålere hos forbrugere vest for Hjaletvej. Ved udskiftningen vil der blive foretaget aflæsning af både den gamle og den nye måler.

Aflæsningerne vil sammen med oplysning om numre på målerne tilgå hver enkelt forbruger pr. brev i postkassen på adressen i Bakkebølle Strand.

Der er udsendt SMS med forvarsel til de forbrugere det drejer sig om.

Udskiftningen er omkostningfri for forbrugerne.

6 målerbrønde vil også blive skiftet, idet brøndene er for smalle til de nye målere. Disse forbrugere er underrettet telefonisk/personligt.

Med venlig hilsen og ønsket om en rigtig fin sommer

peder lundgaard
kasserer